Dato Afsender Emne Behandles af BrevID
04-07-2019 ENTREPRENØRFIRMAET JENS MØLLER, GUDHJEM A/S Færdigmelding Natur, Miljø og Fritid 2577100
04-07-2019 Eurofins Miljø Rapport AR-19-CA-00836075-01 vedr.Hotel Balka Strand Bassin Natur, Miljø og Fritid 2576559
04-07-2019 INTERReg EUROPE Newsletter: June 2019 Regional Udvikling, It og Sekretariat 2577254
04-07-2019 Udsendt af Danmark Slå til inden 15. juli 2019 - Eksklusivt tilbud til Veterankoordinatorer & frivillige initiativer! Regional Udvikling, It og Sekretariat 2577240
04-07-2019 Frivilligrådet Sæt kryds i kalenderen d. 22. oktober 2019 - Lokale frivilligråd i dag og i morgen Regional Udvikling, It og Sekretariat 2577253
04-07-2019 Regional Udvikling, It og Sekretariat - Udvikling og Byg VS: Fynegaard - planmæssig vurdering i forhold etablering af nyt erhvervsområde i kystnærhedszonen Regional Udvikling, It og Sekretariat 2576900
04-07-2019 Landinspektørfirmaet TPC VS: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendel Regional Udvikling, It og Sekretariat 2576715
04-07-2019 Kongeskærskolens skolebestyrelse Høringssvar vedr. reduceret undervisningstimetal Skole 2576972