Dato Afsender Emne Behandles af BrevID
01-10-2019 graver.oestermariekirke@gmail.com Etablering af sø på Svanekevej 9, 3751 Østermarie Regional Udvikling, It og Sekretariat 2603899
01-10-2019 Geodatastyrelsen Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommu Regional Udvikling, It og Sekretariat 2603920
01-10-2019 Mattias Sonne Ansøgning om landzonetilladelse Regional Udvikling, It og Sekretariat 2603900
01-10-2019 ejerskjold@gmail.com Etablering af vandhul Regional Udvikling, It og Sekretariat 2603894
01-10-2019 Styrelsen for Forskning og Uddannelse Invitation til seminar om ungdomsmøder i Warszawa den 25.-30. november 2019 Regional Udvikling, It og Sekretariat 2603867
01-10-2019 Landinspektørfirmaet TPC Matrikulær sag til godkendelse - 2019-106 Regional Udvikling, It og Sekretariat 2604245
01-10-2019 Landinspektørfirmaet TPC Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendel Regional Udvikling, It og Sekretariat 2603928