Dato Afsender Emne Behandles af BrevID
05-02-2020 Eurofins Miljø A/S Rapport AR-20-CA-00916588-01 vedr.Klemensker Vandværk - Lindevej 25, taphane Natur, Miljø og Fritid 2647121
05-02-2020 Eurofins Miljø A/S Rapport AR-20-CA-00916589-01 vedr.Østermarie Vandværk - Vibevænget 6, taphane Natur, Miljø og Fritid 2647119
05-02-2020 Eurofins Miljø A/S Rapport AR-20-CA-00916637-01 vedr.Robbedale Vandværk - Vandværket Natur, Miljø og Fritid 2647294
05-02-2020 Sandvig Havneforening Re: Høring: Retningslinjer for de kommunale havne på Bornholm Natur, Miljø og Fritid 2647349
05-02-2020 mt@vibrakustik.dk Ikke efterlevede bestemmelser i lokalplan 091 Regional Udvikling, It og Sekretariat 2647039
05-02-2020 mna@privat.tele.dk Anmodning om ændret anvendelse til erhverv Regional Udvikling, It og Sekretariat 2647032
05-02-2020 hannetand@live.com Ansøgning Regional Udvikling, It og Sekretariat 2646908
05-02-2020 Geodatastyrelsen VS: Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommu Regional Udvikling, It og Sekretariat 2647342
05-02-2020 Søndermarksskolens skolebestyrelse Høringssvar vedr. forslag til ferieplan for skoleåret 2021/2022 Skole 2647001